Kommer Vipa i år?


Så nærmer det det en ny vår. Eigersund kommune er igjen kåret som en kommune der næringslivets vekst og lønnsomhet (2. plass i NM) ses på som utmerket av NHO. Det er noe å glede seg over, mange av morgendagens arbeidsplasser skapes i dag av damer og menn som tør å satse,som jobber mye, som forsaker mye, som har en glød og drivkraft. Det er mange (av oss) som vil forsøke å sole seg i denne lokale framgangen, mange. Mitt bidrag er å skryte av de som tør satse, skryte av de som ofrer så mye og glede meg over de som får det til og kanskje også blir rike…. og legge til rette for at vipa kan komme og gjøre sitt til at mangfoldet i kommunen opprettholdes.

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Papir er ut, SA samler digitaliseringskreftene

20130116-114443.jpg

Egersundskontoret til Stavanger Aftenblad legges ikke ned i denne omgang, men reduksjon vil det bli likevel. Budskapet fra redaktør Lars Helle er at de vil være avis for Dalane også, men Stavanger/Jærbyen vil være hovedfokus. Kjøttvekta betyr mest, det er der inntektene ligger. Ei avis gir 50 ganger mer inntekt en det mobilavisa til SA gir. Digitaliseringen er framtiden, synd for de som gjennbruker papiret til andre formål….eller?

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Makta RÅR i Eigersund

Hentet på vg.noEtter kommunevalget i 2011 har demokratiske prinsipper fått mindre verdi i Eigersund kommune.  Ikke i retorikken, men i handlingene.

Litt bakgrunn:

I tillegg til saker som står på sakskartet har medlemmene i formannskapet anledning til å stille spørsmål. Noen ganger er spørsmålene meldt inn på forhånd, andre  ganger ikke og kvaliteten på svarene variere selvsagt.

En  gang fikk bla Odd Stangeland (AP)  ordet og jeg forventet et spørsmål om et eller annet…

OG utenfor sakskartet, uten administrative vurderinger, uten at formannskapets medlemmer hadde fått anledning til å sette seg inn i det han kom med…..ja hva kom han med?

Jo, han kom med et konkret forslag om å sette igang et kommunalt prosjekt om å lage vei på Haganeset slik at en næringsaktør kunne flytte virksomheten sin der.  I og med at det var avklart flertall (H og AP) for saken så var det bare å gjennomfører – ubyråkratisk og effektivt, så dette var ikke noe å «bråke» om.

Demokratisk, neppe. Så ble det likevel ikke noe av. Det viste seg at det ikke var nok penger likevel …for næringslivsaktøren ønsket et ferdig tilrettelagt næringsområde – men ville ikke ta regningen å opparbeide det – men det er en annen skål.

Så skjedde det igjen, like før jul. Ordfører tok opp med formannskapet utenom sakskartet, om å bruke noen kommunale millioner (gjett hvor mange) på krysset på Eigestad… og vi nikker..inkludert meg selv….. Go FOR IT… sa vi i næringslivslykkerus. For egen del var ryggmargen helt koplet ut . Jernbanebroen over Eie står fortsatt like farlig. Mye viktigere det, synes jeg.

Det farligeste  var likevel fravær av debatt, åpenhet og prioriteringer. Skal ikke skje igjen… tror jeg.

Publisert i samfunnsengasjementet | Legg igjen en kommentar

Hva har skjedd?

Hentet fra aftenbladet .no

Merk datoene…..!!!!! Hvem satt i en uke og ruget på at de ensidig skulle bryte en skriftlig avtale om fordeling av posisijoner i Eigersund? Hvem skrev under på avtalen for Høyre! Er du opptatt av moral! SPØR!

Hvorfor har lederen i H trukket seg?

 

 

 

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Er bønder sure?

På landbruksmøtet på Vikeså ble de politiske partiene inviterte til en diskusjon om matprodukjonen i Norge med vekt på selvforsyning. Først fikk vi høre landbruksdirektøren hos fylkemannen Hadle Nevøy. Hans budskap var at de lokale politikere måtte vise at de satte pris på bøndene, og at bøndene ikke måtte sutre så mye – sutring kommer det ikke noe godt ut av. Jeg fikk ordet og sa at felleskapet bidrar ganske mye til jordbruket med 12,9 milliarder kr (jfr artikkel i Magasinet til Dagbladet) i overføringer fra statskassen, i tillegg er odelsloven en hindring for at den beste bonden får drive. Diskusjon ble det ikke noe av.

Så da får det bli litt blogging: Jeg tror ikke at det er et kall å være bonde, ei heller at det trengs spesielle gener for å kunne drive som bonde. At odelsloven faktisk legger hindringer i fornuftig bruk av jorda virker fornuftig for meg. Bønder er som oss andre. De vil ha like mye fri og lønn som resten av Norges befolkning. De andre godene de har som bønder har de ikke satt noen prislapp på – egne opplevelser synes for mange bønder å ikke ha noen verdi når diskusjonen om flatskjerm og sydenturer er aktuelt.

Til slutt på møtet var den en bonde fra Bjerkreim som skulle foredra om hvor skoen trykker. Han hadde ikke mye godt å si…, men bonde er han.

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Så er Hagen på banen

FremskrittspartieHentet fra Dagbladetts avgåtte leder, nå ordførerkandidat i Oslo for FrP, Carl Ivar har startet valgkampen med å sette innvandringsspørsmål på sakskartet og ved bla stille krav om troskapsløfte (Har hørt det før..). For norske  statsborgere skal ikke et slikt løfte kreves – i lys av siste tids hendelser var det kanskje det han skulle begynt. I tillegg stilte Carl Ivar spørsmål om det var nødvendig med 100 politifolk til å etterforske hendelsene 22.juli. Gjerningsmannen hadde jo tilstått. Og i vanlig Carl Ivar stil rykket han tilbake til hulen sin og sier at uttalelsene (om de 100 politifolkene) er blitt misforstått at de (hvem det nå er ) er stygge med han…

Noen vil kanskje si at Carl Ivar er modig når  han setter ord på det han tenker.. andre bruker nok andre karakteristikker. Uansett, så er alt han gjør nøye overveid.Carl Ivar er nok redd for at ting kommer fram som passer dårlig… noe grums i fortid og nåtid. Få det fram!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Det brenner på brannstasjonen

Brann og redningsvesenet satses det på i Eigersund!!

eller er det bare røyk? Exrådmann Olsen prøvde mange ganger i sine budsjettforslag å  legge den kasernerte kveld og nattevakten på brannstasjonen. Exrådmannens begrunnelse var at denne tjenesten ikke var lovpålagt – Egersund hadde for få innbyggere – minst 20 000 innbyggere må til for at kommunen skulle være pålagt å ha et brannvaktlag hele døgnet. Kommunestyret fikk til en mellomløsning med to mann på vakt som kunne rykke ut og klargjøre ved brann til de var et komplett lag, eller rykke ut ved bilulykker. Så kom koplingen mot p-vakt i sentrum. På dagtid sitter det i tillegg til vaktlaget på 4 stykker  flere brannkompetente mannskaper i forbyggende avdeling som kan steppe inn ved behov. På kveldstid er det ikke parkeringsprobleme tilstede i sentrum. Og til Gyadalen skal det ikke utføres kontroller…

Så hva er problemet? Hvorfor denne støyen? (Jeg skjønner at det kommer nå – selv om vedtaket ble gjort for et år siden -det er jo valg. Og noen har slukt agnet…gjett hvem)Hvem har  regien? Er den påståtte brannsjegfaglige vurderingen rett – brannsjefen går jo på brannsjefskole – annen brannfaglig ekspertise trekker andre konklusjoner? I tillegg kan du se hva forrige brannsjef uttalte til Brannmannen nr4 /2008: «Da nye dimensjoneringsregler kom for noen år siden, gikk man over til dagkasernering. På politisk hold ønsket man imidlertid å fortsette den gamle ordningen med to mann kasernert og to på hjemmevakt.
– Dette er en ordning som fungerer bra hos oss. Ved behov for røykdykking kan vi komme i et dilemma, men vi har ikke erfart det som et problem. Små avstander gjør at det blir lite venting på hjemmevakten, sier brannsjef Myklebust.»

Kanskje resultatet kan være å legge ned brannvakten på kveld og natte og så ansette på nytt slik at beredskapen er den samme  i et lokalt beredskapskorps. To som gjør det samme, men under en annen lokal instruks. Men det er vel å hive bensin på bålet og da må det nok slukking til på et annet nivå…eller

Publisert i samfunnsengasjementet | Legg igjen en kommentar